Bjerringbro

Bjerringbro noter fra Christian Obel

bj14notegrund – hvordan skal man nå frem til at lede en dans?

bj16note – noter til, hvordan man bliver en god leder…

Om at lede legestue – hvordan leder man en legestue ?

Sæsonplanlægning 2015 – tips  til planlægning af danseseancer og sæson!

Tringennemgang på Bjerringbro 2015 vers b – tips til trin (fra tringennemgang.)

sanglege hold2 – gode sanglege, som kan bruges sammen med børn.

Særlige ting omkring beskrivelser

trinbeskrivelse – trinbeskrivelser, som mangler i nye hæfter.